21 สิงหาคม 2562 "สนามบินซานฟรานซิสโก" นำร่องเลิกขายน้ำดื่มขวดพลาสติก

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/283153
สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก ในรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกา นำร่องประกาศมาตรการยุติการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร รวมถึงในเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ โดยระยะแรกจะยุติการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่มีขนาดน้อยกว่า 1 ลิตรก่อน ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต้นของการบรรลุเป้าหมายเป็นสนามบินแรกของโลกที่ปลอดพลาสติกโดยสมบูรณ์ในปี 2021 โดยหลังจากที่ไม่มีน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกจำหน่ายแล้ว สนามบินมีแนวทางให้ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ที่จุดเติมน้ำในสนามบิน หรือซื้อน้ำดื่มที่บรรจุในขวดแก้วหรืออะลูมิเนียมแทน ข้อมูลที่ผ่านมาระบุว่า สนามบินแห่งนี้มีการจำหน่ายน้ำบรรจุขวดพลาสติกประมาณ 10,000 ขวดต่อวัน ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลถึง 12,700,000 ตันต่อปี มาตรการนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องจากระเบียบที่ออกโดยนครซานฟรานซิสโก เมื่อปี 2014 ที่ห้ามจำหน่ายน้ำบรรจุขวดพลาสติกในบริเวณอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ